Kurumsal

Çalışanlarınızın 5’er kişilik ekipler halinde oynayabileceği, problem çözme, inovatif çözümler üretebilme gibi özelliklerini deneyimleme şansı bulacakları oyunumuza misafir olup, pratik zeka kullanımlarını da uygulamalı olarak gözlemleyebilirsiniz.

Oyunumuz ayrıca takım çalışmasının önemine de vurgu yapmakta. Başarılı bir takım çalışması için gerekli özellikler;

  • Ekip üyeleri üzerine düşen görevleri yerine getirebilmeli ve takımın güvenilirliğini kanıtlayabilmeliler.
  • Takım kendi içinde yapıcı ve anlaşılır şekilde iletişim kurmalı, çözüme giden yolu basitleştirmelidir.
  • İnsanları dinlemeyi bilen ve aktif dinleyici görevini üstlenebilen insanlar takım için en değerli insanlardır.
  • Ekip üyeleri işbirliğine açık olmalı ve fikirlerini tartışarak ortak bir noktada buluşabilmelidir.
  • Takım, değişen ortam şartlarına ayak uydurabilmeli ve gerektiği zamanlarda kuralları esnetebilmelidir.